کتاب و مقالات

دکتر مهرداد نصرالله زاده عضو هیات علمی ، استادیار دانشگاه ، دارای جوایز کشوری متعدد

برخی از مقالات و کتب دکتر مهرداد نصرالله زاده

4- بررسي ميزان ويتامين c، آهن و tibc سرم در سربازان مراجعه کننده به بيمارستان تخصصي آجا مجله دانشگاه ، سال چاپ 1387
5- بررسي توصيفي انواع ضايعات سرطاني حنجره در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني تبريز ،مجله دانشگاه ، سال چاپ 1385
6- بررسي ميزان کليسريد و کلسترول خون ناشناي افراد مبتلا به پريودنتال و افراد غير مبتلا به بيماري پريودنتال |، مجله دانشگاه ، سال چاپ 1385
7- بررسي ميزان قند خون ناشتاي بيماران غير ديابتي مبتلا به پريودنيت مزمن و بيماران غير ديابتي فاقد بيماري پريودنتال ، مجله دانشگاه ، سال چاپ 1385
8- بررسي نسبت تاخير انهاي عصب پالمار کوتانئوس  عصب مديان به شاخه اصلي آن در مبتلايان به نوروپاتي ديابتي ، سندروم  گاريال و افراد سالم ، سال چاپ 1385
9- مقايسه سطح سرمي آلفا 1- آنتي ترييسين به سه روش آنزيمي ، الکترو فورز و ايمو تود يفيوژن ، مجله دانشگاه ، سال چاپ 1386
14- ارائه 1 مقاله به صورت پوستر درکنگره بين المللي بيماريهاي ريه ، سال چاپ 1387
15- ارائه 1 مقاله به صورت پوستر در کنگره مديريت بحران ، سال چاپ 1387
16- ارائه 1 مقاله به صورت پوستر در کنگره بين المللي تشخيص مولکولي
17- ارائه 4 مقاله به صورت پوستر در کنگره بين المللي بيولوژي مولکولي شيراز ، سال چاپ 1387
18 – تاليف کتاب پايه به راهنمايي دکتر