جوایز کشوری

دکتر مهرداد نصرالله زاده - جوایز متعدد کشوری
دکتر مهرداد نصرالله زاده – جوایز متعدد کشوری

باسپاس و تشکر فراوان از خداوند منان ، خرسنديم که بهترين ها را برگزيده اند و اين باعث افتخاراين گروه به سرپرستي جناب آقاي دکتر مهرداد نصرالله زاده داراي دکتري تخصصي از دانشگاه علوم پزشکي ايران که سالها از طريق رسانه ملي در شبکه هاي مختلف سيماي جمهوري اسلامي در خدمت هموطنان عزيز بوده است .
اين گروه موفق به اخذ  :

1- اخذ لوح و تنديس زرين رضايت مندي مشتري از همايش ملي 1390

2- اخذ لوح و تنديس زرين در نوآوري در خدمات پزشکي از مرکز ملي همايش هاي صدا و سيما

3- اخذ لوح و تنديس زرين در خدمت درماني استاندارد از مجمع استاندارد کشور

4- اخذ لوح و تنديس زرين در مديريت خدمات درماني از اولين کنفرانس بين المللي مديريت استراتژيک و راهبردي کشور

5- اخذ لوح و تنديس زرين برترين گروه پزشکي در خدمات زيبايي و تناسب اندام از مرکز ملي همايش هاي صدا و سيما

6- گواهينامه بين المللي کيفيت 2008:9009iso (tuv)