پیشنهاد ما برای لاغری ماندگار

درمانی ترکیبی و با توجه به وضعیت شخص موثرترین درمان می باشد .

امروزه سبک زندگی یا  Life Style مردم همه دنیا دستخوش تغییر گردیده است  . عصر ارتباطات و روند جهانی شدن و به نوعی سبک زندگی بیشتر مردم را تغییر داده و تا حدودی شبیه هم کرده است .

فعالیت های فیزیکی در زندگی امروزه تا حدودی رنگ باخته و چافی تبدیل به یک بیماری مولتی فاکتوریال گردیده است . لذا صرف رژیم درمانی پاسخ گوی کلیه نیازهای فردی که خواهان کاهش وزن می باشد ، نبوده و حتی می توان گفت که ارزش رژیم درمانی به تنهایی و بدون توجه به سایر فاکتورهای موثر در کاهش وزن بیش از پیش کاهش یافته است .

ایجاد تغییر در سبک و سیاق زندگی که منجربه افزایش وزن شده است ، اگر نتوان گفت که مهم ترین فاکتور در کاهش وزن می باشد می توان آنرا یکی از مهم ترین فاکتورهای کاهش وزن دانست .

از دیگر موارد بسیار  مهم در این عرصه توجه به وضعیت روانی فرد می باشد . امروزه شاهد موردی و شخصی شدن عمل طبابت در بسیاری  از شاخه های پزشکی می باشیم و شاخه تغذیه و رژیم درمانی هم یکی از مواردی است که بشدت تحت تاثیر Personal Medical قرار گرفته است به طوریکه توصیه ای که به یک شخص می شود ممکن است هر گز در مورد شخص دیگر کارساز نباشد .

با عنای به مطالب گفته شده در بالا پیشنهاد کلینیک رز به شما عزیزانی که به دنبال درمانی چافی خود می باشد : ترکیب و تلفیقی از چندین روش می باشد که شامل :

استفاده از دستگاه های لاغری جهت کاهش سایز مناطق مورد نظر ( در این کلینیک شامل کرایوتراپی و کوتیشن تراپی ) و

رژیم درمانی تحت نظر پزشک

تغییر سبک زندگی  می باشد که با توجه به پارامترهای شخصی و ووضعیت روانی و فیزیکی هر شخص توصیه و تجیز می گردد .

تمدیدات بکار گفته شده امیدواریم که مراجعهین به این مرکز بهترین و بیشترین پاسخ درمانی را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت نمایند .

در این مرکز درمانی علاوه بر رژیم های لاغری ، لرؤیم های خصا ، افزایش وزن و کاهش وزن کودکان تجویز می گردد.